Công ty EPS Việt Nam tuyển dụng Kế toán 2020

Tuyển dụng kế toán

EPS Việt Nam tuyển dụng Kế toán nhằm thúc đẩy vận hành những phần mềm mới phát triển công ty một cách mạnh mẽ hơn EPS Việt Nam tuyển dụng Kế toán yêu cầu các bạn trình độ Đại học có thể là nhân viên mới ra trường để đào tạo thành nhân viên lòng cốt sau này. Ngắn bó lâu dài với công ty.

Tuyển dụng kế toán
Tuyển dụng kế toán

Công ty EPS Việt Nam tuyển dụng Kế toán 2020

Chúng tôi đang phát triển một hệ thống mới cần những nhân viên sáng tạo và kỉ luật hỗ trợ cùng làm việc và phát triển.

Chúng tôi hiện tại đang tuyển các vị trí như Kế toán trưởng, kế toán kho, quản lý đơn hàng, kế toán tổng hợp…

Công ty EPS Việt nam được cho là môi trường tốt để phát triển lâu dài. Chúng tôi đã có hơn 15 năm phát triển trong lĩnh vực giải pháp và thiết bị nâng hạ tự tin có thể đem tới nguồn động lực mạnh mẽ cho các bạn học hỏi và phát triển bản thân.

Các vị trí EPS Việt Nam tuyển dụng Kế toán

KẾ  TOÁN KHO

 1. Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
 2. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
 3. Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
 4. Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
 5. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
 6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho
 7. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
 8. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
 9. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
 10. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

 1. Thêm mã hàng mới
 2. Lập phiếu nhập kho (nhập hàng mua)
 3. Lập phiếu nhập chi phí
 4. Lập phiếu xuất kho kiêm vẫn chuyển nội bộ
 5. Lập phiếu xuất hàng trả vay, tặng biếu, bảo hành, chào và nhập lại hàng chào, chi phí
 6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và chính xác của tất cả các chứng từ hàng hoá trong toàn Công ty/CN
 7. Theo dõi hàng gửi bảo hành
 8. Kiểm kê kho hàng hoá và hàng gửi bảo hành
 9. Tổng hợp và kiểm tra số liệu hàng hoá
 10. Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng hoá

> Xem thêm: EPS Việt Nam tuyển dụng Hành chính nhân sự

>> Xem thêm: Công ty EPS Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Mô tả sơ lược về Kế toán

Một kế toán là một học viên của kế toán hoặc kế toán. Kế toán đã chứng minh năng lực thông qua các kỳ thi cấp chứng chỉ các hiệp hội nghề nghiệp của mình được chứng nhận để nhận quyền sử dụng như Kế toán Chartered , Chartered Certified Kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên . Những chuyên gia như vậy được quy chế trao một số trách nhiệm nhất định, chẳng hạn như khả năng xác nhận báo cáo tài chính của tổ chức và có thể phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái nghề nghiệp. Kế toán không đủ điều kiện có thể được tuyển dụng bởi một kế toán có trình độ, hoặc có thể làm việc độc lập mà không có đặc quyền và nghĩa vụ theo luật định.

Cahan & Sun (2015)  sử dụng nghiên cứu lưu trữ để tìm ra rằng các đặc điểm cá nhân của kế toán viên có thể có tác động rất lớn trong quá trình kiểm toán và ảnh hưởng thêm đến phí kiểm toán và chất lượng kiểm toán.

Các Big Four kiểm toán viên là người sử dụng lao lớn nhất của kế toán viên trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các kế toán được tuyển dụng trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và khu vực công .

 

EPS-WMS

EPS-WMS

Tôi là EPS đã có hơn 15 năm trong việc tư vấn giải pháp kho hàng liên quan đến thiết bị, vật tư kho và phần mềm vận hành kho. Hi vọng những gì tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn.

Shopping Cart
Phân phối Xe nâng zowell

Thiết bị nâng cho các kho hàng: Chi phí đầu tư thấp  Hiệu quả công việc cao – phù hợp cho hầu hết các doanh nghiệp.

Previous
Next