Hàng hóa nguy hiểm và những lưu ý khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Hàng hóa nguy hiểm và những lưu ý khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Ngoài những loại hàng hóa thông thường được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác thì các loại hàng hóa nguy hiểm cũng được vận chuyển và phải tuân thủ nhiều nguyên tắc chắt chẽ hơn.

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về khái niệm hàng hóa nguy hiểm và có những lưu ý gì trong quá trình vận chuyển mặt hàng này.

Hàng hóa nguy hiểm là gì?

Hàng hóa nguy hiểm là gì? Là các loại hàng hóa bao gồm các chất hoặc hợp chất mà gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây hại cho sức khỏe của con người, gây mất an toàn và an ninh. Vì vậy các hàng hòa nà sẽ được vận chuyển theo những tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển cũng như không gây nguy hiểm cho con người.

Dưới đây là danh mục những loại hàng hóa nguy hiểm

Loại 1 –          Các loại chất nổ

–          Các chất vật liệu gây nổ công nghiệp

Loại 2 –          Khí gas dễ cháy

–          Khí gas không độc hại và không dễ cháy

–          Khí gas độc hại

Loại 3 –          Các dạng chất lỏng dễ cháy
Loại 4 –          Chất đặc dễ cháy

–          Các chát tự bốc cháy

–          Các chất khi gặp nước tiếp xúc nước phát ra khí gas

Loại 5 –          Các chất ô xi hóa

–          Các dạng hữu cơ hợp chất oxit hữu cơ

Loại 6 –          Các chất độc hại

–          Các chất lấy nhiễm

Loại 7 Các chất phóng xạ
Loại 8 Các chất ăn mòn
Loại 9 Các chất và loại hàng nguy hiểm khác

 

Các lưu ý khi vận tải hàng hóa nguy hiểm

Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cần chú ý các nguyên tắc sau:

Đóng gói bao bì

Các lưu ý khi vận tải hàng hóa nguy hiểm

Hàng hóa nguy hiểm cần được đóng  gói theo các quy định của nhà nước về hàng hóa nguy hiểm. Các loại hàng hóa này cần được có tem ghi nhãn hàng hóa nguy hiểm và cần tuân thủ các quy định như sau:

 • Phải được đóng gói cẩn thận và khi vận chuyển cần phải cẩn thận tránh xa lửa
 • Các chất dễ ăn mòn thì cần dùng các chai lọ có chất liệu phù hợp để chứa.
 • Đối với các hóa chất độc hại khi gửi hàng cần được trang bi thiết bị lao động bảo hộ phù hợp
 • Các loại hàng hóa như xăng dầu cần phải có những thiết bị xe chuyên dụng để vận chuyển và các thùng kín để chứa đựng.
 • Sau khi đóng gói cần phải ghi rõ thông tin cần thiết lên bao bì và dán những biểu tượng nguy hiểm để mọi người biết.

Các văn bản khai báo hải quan

Bảng phân tích thành phần lý hóa

Trong chuyển phát hàng nguy hiểm quốc tế do an ninh kiểm soát gắt gao nên yêu cầu người gửi cung cấp bản MSDS (Material Safety Data Sheet) – một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất, dạng vật chất cụ thể nào đó. Thường thì bảng phân tích sẽ bao gồm 16 phần (được viết bằng tiếng Anh và có dấu giáp lai).

Đây là văn bản chi tiết về các hóa chất, dạng vất chất cụ thể nào đó với 16 thành phần bằng tiếng Anh

Xuất trình giấy phép vận tải hàng nguy hiểm

vận tải hàng nguy hiểm

Mỗi loại hàng hóa khác nhau sẽ được sử dụng với mục đích khác nhau nên sẽ được cấp giáy phép bởi một cơ quan phù hợp liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Xuất trình phiếu an toàn hóa chất đầy đủ thông tin

Đây là yêu cầu bắt buộc và tài liệu này sẽ do nhà cung cấp sản phẩm in bằng tiếng Việt kèm theo nhiều thông tin cụ thể như:

 • Nhận dạng hóa chất
 • Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất
 • Đặc tính lý, hóa của hóa chất
 • Thông tin về thành phần các chất
 • Thông tin về sinh thái
 • Thông tin về độc tính
 • Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất
 • Biện pháp sơ cứu về y tế
 • Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố
 • Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn
 • Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân
 • Yêu cầu trong việc thải bỏ
 • Yêu cầu về cất giữ
 • Yêu cầu trong vận tải
 • Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ
 • Các thông tin cần thiết khác,…

Vì là hàng hóa nguy hiểm nên quá trình vận chuyển sẽ phức tạp và yêu cầu nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn chúng ta cần tuân thủ các quy định về vận chuyển hàng hóa trong hạng mục này.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ EPS Việt Nam để được tư vấn.

EPS-WMS

EPS-WMS

Tôi là EPS đã có hơn 15 năm trong việc tư vấn giải pháp kho hàng liên quan đến thiết bị, vật tư kho và phần mềm vận hành kho. Hi vọng những gì tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn.

Shopping Cart
Phân phối Xe nâng zowell

Thiết bị nâng cho các kho hàng: Chi phí đầu tư thấp  Hiệu quả công việc cao – phù hợp cho hầu hết các doanh nghiệp.

Previous
Next